Lacrafta Royalty Free

Korzystanie z licencji Royalty Free Lacrafta
Produkty Lacrafta są bezpłatne, chyba że zaznaczono inaczej. Oznacza to, że po zakupie produktu Lacrafta nie musisz dokonywać żadnych przyszłych płatności (ani płacić dalszych opłat licencyjnych) i możesz korzystać z produktów Lacrafta tak długo, jak chcesz, w wielu projektach, pod warunkiem przestrzegania licencji umowa. Licencja Royalty Free jest ostateczną i autorytatywną umową dotyczącą korzystania przez ciebie z produktów Lacrafta. Dla wygody udostępniliśmy pomocne streszczenia i często zadawane pytania, ale sama licencja jest zawsze ostatnim słowem.

1. Możesz zamówić rozwój produktu i produkcję dzięki rozszerzonej licencji Royalty Free.

2. Zabrania się sprzedaży plików elektronicznych zakupionych w Lacrafta oraz wykorzystywania zdjęć zamieszczonych w serwisie Lacrafta. Zabrania się również wytwarzania zestawów wzorów z rysunków lub rozpowszechniania ich na jakimkolwiek innym nośniku fizycznym lub cyfrowym.

Przewiń do góry