Nasza polityka prywatności

KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG PODLEGA PAŃSTWU UMOWIE WARUNKOM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

I. Lacrafta, Inc. („Lacrafta” „nas” lub „my”) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, które możesz podać podczas korzystania z naszych witryn internetowych i Usług /

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt  Wsparcie Lacrafta.

II. Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie

Nie zbieramy żadnych danych osobowych, chyba że podasz je nam w jeden ze sposobów omówionych w niniejszej Polityce. Możesz przekazać nam te informacje bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług. Jeśli zdecydujesz się podać nam swoje dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy), będziemy gromadzić tylko te dane osobowe, które są potrzebne do spełnienia twoich wniosków i naszych uzasadnionych celów biznesowych. Jeśli na żądanie odmówisz ujawnienia swoich danych osobowych, możesz nie mieć dostępu do niektórych obszarów w ramach Usług (takich jak możliwość zakupu produktów).

1. Członkostwo i rejestracja. Aby zarejestrować się w naszych Usługach, wymagamy podania nam takich informacji, jak imię i nazwisko, adres e-mail, stan i kraj zamieszkania, kod pocztowy / pocztowy, data urodzenia i inne podobne informacje. Niektóre obszary Usług mogą umożliwiać odwiedzanie jako gość i zachowanie anonimowości, ale dostęp do wszystkich treści i funkcji tych obszarów może być niemożliwy bez rejestracji.

3. Biuletyny e-mailowe. W ramach Twojego udziału w Usługach możemy wysłać Ci wiadomość e-mail. Musisz mieć konto i podać nam swój adres e-mail, aby otrzymywać od nas e-maile. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych, gdy poprosisz o otrzymywanie wiadomości e-mail. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości wiadomości e-mail, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomości e-mail, aby „anulować subskrypcję”.

III. Jakie dane nieosobowe gromadzimy od Ciebie

Informacje ogólne, zagregowane, demograficzne i nieosobowe mogą być gromadzone przez Lacrafta. Mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi, za pomocą plików cookie lub w inny sposób. Ten typ anonimowych, zagregowanych danych profilowania i sesji może zawierać informacje, które przekazałeś nam w ankietach, ankietach itp. Może to również obejmować zagregowane anonimowe informacje na temat korzystania z Witryny i bazy klientów.

W wielu przypadkach Lacrafta automatycznie zbiera pewne dane nieosobowe dotyczące korzystania z jej Usług. Lacrafta może gromadzić, między innymi, informacje dotyczące typu przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego komputera, z którego korzystasz, nazwy domeny Twojego dostawcy usług internetowych, Twojej „ścieżki kliknięcia” w Witrynach oraz strony internetowej lub reklamy, do której zostały odsyłane do lub z Witryn podczas Twojej wizyty. W tym celu Lacrafta może używać plików cookie i innych technologii. Twoje wizyty w naszych Usługach i informacje dostarczane za pośrednictwem tych technologii będą anonimowe, chyba że podasz nam dane osobowe lub podałeś takie informacje w przeszłości. Na przykład, jeśli utworzyłeś konto w naszych Usługach, informacje o Twoim koncie (w tym imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe) mogą być powiązane z przedmiotami zakupionymi w naszych sklepach internetowych powiązanych z Usługami. (tj. historia zamówień).

Możemy również gromadzić informacje o Tobie w celu optymalizacji naszej witryny lub diagnozowania problemów z witryną. Informacje te są często wykorzystywane łącznie, aby zobaczyć trendy, ale mogą być również powiązane z danymi konta osobistego.

IV. Informacje na temat plików cookie i powiązanych technologii

Usługi Lacrafta zawierają „pliki cookie”.

Plik cookie to część danych wysyłanych do przeglądarki, która przechowuje plik cookie na Twoim komputerze, jeśli przeglądarka ma włączoną opcję akceptowania plików cookie.

Przeglądarki internetowe pozwalają usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować akceptację plików cookie lub otrzymać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, zapoznaj się z instrukcjami przeglądarki. Pamiętaj jednak, że jeśli zablokujesz pliki cookie, niektóre części usług Lacrafta mogą nie działać poprawnie.

V. Jak wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które zbieramy od Ciebie

Dane osobowe, które zbieramy w określonym celu, zostaną zapisane i wykorzystane w tym celu, chyba że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie ich w innym celu, jak opisano w niniejszej Polityce. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce, nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani w żaden inny sposób wykorzystywać danych osobowych w celach komercyjnych, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

Gdy podasz nam dane osobowe w określonym celu, możemy ujawnić Twoje dane innym firmom, które zaangażowaliśmy, aby pomóc nam w spełnieniu Twojego żądania. Może to obejmować między innymi domy realizacji, usługi fakturowania, menedżerów transakcji, usługi weryfikacji wiarygodności kredytowej i innych zewnętrznych dostawców usług. Możemy również ujawnić wszelkie dane osobowe organom ścigania lub innym odpowiednim stronom trzecim w związku z dochodzeniami kryminalnymi, dochodzeniem w sprawie oszustwa lub innych podejrzewanych nielegalnych działań lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo lub, jeśli uznamy to za konieczne w według własnego uznania, w celu ochrony uzasadnionych interesów prawnych i biznesowych Lacrafta.

Możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy od ciebie, w celu zapewnienia wsparcia technicznego, obsługi klienta i utrzymania konta. Używamy gromadzonych informacji, aby dowiedzieć się, co lubisz, odpowiednio dostosować swoje wrażenia oraz ulepszyć strony internetowe i nasze inne produkty.

Uznaje się, że wyraziłeś zgodę na ujawnienie i wykorzystanie przez kolejnego właściciela lub operatora Witryn wszelkich danych osobowych zawartych w bazie danych Lacrafta dla takiej witryny, jeśli Lacrafta sceduje wszystkie swoje prawa i obowiązki dotyczące użytkowania twoich danych osobowych w momencie bankructwa, fuzji, przejęcia, sprzedaży całości lub zasadniczo wszystkich aktywów Lacrafty następnemu właścicielowi lub operatorowi, lub podobnego zdarzenia.

VI. W jaki sposób możesz uzyskać dostęp lub zmienić informacje, które nam przekazałeś

Jeśli chcesz zmodyfikować jakiekolwiek dane osobowe, które nam przekazałeś, lub chcesz, abyśmy nie korzystali już z tych informacji, postępuj zgodnie z instrukcjami związanymi z Usługami. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać dostęp do swoich informacji lub je zmienić za pośrednictwem poczty elektronicznej, skontaktuj się z nami  Wsparcie Lacrafta.

VII. Inne ważne umowy regulujące korzystanie z naszych witryn i usług.

Oprócz niniejszej Polityki, twoje prawa i obowiązki dotyczące naszych Usług reguluje odpowiednia umowa licencyjna użytkownika końcowego witryny internetowej oraz inne obowiązujące zasady, wytyczne i wymagania. Podczas rejestracji w celu korzystania z naszych Usług należy uważnie zapoznać się z każdą taką umową, ponieważ przed skorzystaniem z usługi należy wyrazić zgodę na związanie się każdą taką umową.

VIII Informacje dla osób spoza Stanów Zjednoczonych

Wyrażając zgodę na tę Politykę, potwierdzasz, że Twoja znajomość języka angielskiego jest wystarczająca do zrozumienia warunków określonych w niniejszym dokumencie.

W przypadku osób w krajach Unii Europejskiej, w znaczeniu stosowanym w niniejszym dokumencie, terminy takie jak „dane osobowe” odnoszą się do „danych osobowych” w rozumieniu Dyrektywy 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („dyrektywa”). Nie będziemy gromadzić od Ciebie żadnych danych osobowych, chyba że podasz je zgodnie z warunkami niniejszej Polityki. Korzystając z usług Lacrafta, zgadzasz się, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Unię Europejską w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce. Twoje dane osobowe zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych (i / lub innych jurysdykcji spoza UE, jeśli ma to zastosowanie).

IX Nasze zobowiązanie do zabezpieczenia zgromadzonych przez nas danych osobowych

Chociaż Lacrafta podejmuje środki ostrożności przed możliwymi naruszeniami stron internetowych i baz danych klientów, żadna strona internetowa ani transmisja internetowa nie są całkowicie bezpieczne. W związku z tym Lacrafta nie może zagwarantować, że nigdy nie nastąpi nieautoryzowany dostęp, włamanie, utrata danych lub inne naruszenia. Korzystasz z witryn i usług Lacrafta na własne ryzyko. Lacrafta zachęca do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez zapamiętanie hasła lub przechowywanie go w bezpiecznym miejscu (niezależnie od informacji o koncie), wylogowanie się z konta użytkownika i zamknięcie przeglądarki internetowej po zakończeniu sesji gry lub zostaw komputer w miejscu publicznym.

Lacrafta stosuje technologię bezpieczeństwa znaną jako Secure Socket Layer („SSL”) w celu ochrony transmisji krytycznych informacji o koncie, takich jak transmisje kart kredytowych, za pośrednictwem Usług. O ile nie określono inaczej, numery kart kredytowych służą wyłącznie do przetwarzania płatności i nie są przechowywane w celach marketingowych.

XI Powiadomienie o zmianach w polityce

Lacrafta zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie poprzez powiadomienie zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Usług o istnieniu nowej Polityki i / lub opublikowanie nowej Polityki w powiązanych Usługach. Wszystkie zmiany w Polityce będą obowiązywać po opublikowaniu, a dalsze korzystanie z Lacrafty po opublikowaniu będzie stanowić akceptację tych zmian i zgodę na ich przestrzeganie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 06 marca 2020 r.

Przewiń do góry